Sådan arbejder vi

Som udgangspunkt arbejder vi altid ud fra fem klare principper

Hvilke principper arbejder I ud fra?

Uanset hvad din og organisationens specifikke udfordring er, er der hjælp at hente hos Inzpirator. Det er dine konkrete målsætninger, der afgør, om der f.eks. er behov for et længerevarende udviklingsforløb, hvor kulturen transformeres, og nye, gode vaner for samarbejde forankres. Eller måske er behovet i stedet et kortere forløb med konkrete teambuildingsaktiviteter, hvor der arbejdes praktisk med udfordringerne, og hvor læring og viden forankres.

Hos Inzpirator tilbyder vi en bred pallette, der spænder fra dybdegående udviklingsforløb og lederudvikling over dagsarrangementer, teambuilding og events til korte workshop og Inzpirations-indspark.
Når vi samarbejder med dig, starter enhver indsats med at definere dine, teamets og organisationens klare mål og det ønskede udbytte. Skal sygefraværet og vikarforbruget ned? Skal medarbejdertilfredsheden stige? Skal virksomhedskulturen ændres? Skal de interne evner til at tage ansvar og løse udfordringer løftes op? Det er blot enkelte eksempler på mål, der alle hænger nøje sammen – og som vi sammen definerer for at sikre en målrettet og succesfuld proces, der skaber varige forandringer og forbedringer i organisationen.
Hos Inzpirator arbejder vi anerkendende. Vi mener ikke, det er en konstruktiv tilgang at overdynge med kritik eller bryde ned for at genopbygge. I stedet tager vi udgangspunkt i det, der er godt og som fungerer i organisationen eller teamet. For hvor mennesker er samlet, er der altid successer, der konstruktivt kan give energi og bruges som springbræt for positiv udvikling.
Vi integrerer medarbejdernes virkelighed og hverdag i Inzpirators nøje skræddersyede kurser og udviklingsforløb. For hvorfor arbejde med tænkte eksempler, når vi i stedet kan tage fat i de helt konkrete udfordringer? Er sygefraværet f.eks. for højt, tør vi tale om, hvad der ligger til grund for det, og vi tør stille de nødvendige kritiske spørgsmål: Er en lurende hovedpine blevet en acceptabel årsag til en sygedag? Er det ok, at mine kolleger skal løbe ekstra hurtigt, eller at vi skal bruge penge på en vikar? Og når kommunikationen halter og resulterer i rygtedannelse og skænderier, trækker vi i arbejdstøjet frem for at diskutere teori. På den måde er medarbejderne selv med til at definere kommunikation, samarbejde, regler og grænsesætning og bliver dermed i stand til at tage et større ansvar for egen situation og dagligdag.
Hos Inzpirator ser vi det som vores ansvar at skabe en god, tryg og positiv ramme for et succesfuldt udviklingsforløb, hvor der frit kan tales om og arbejdes med udfordringerne. Det kræver på den ene side stor tillid fra hver enkelt deltager og på den anden side dybt engegement fra vores konsulenter. Derfor involverer vi os i din organisation og investerer i at lære dig, teamet og organisationen at kende. Vi opbygger et gensidigt tillidsforhold baseret på respekt og forståelse. Og vi står naturligvis altid til rådighed og aldrig længere væk end et telefonopkald – både i selve udviklingsprocessen og når en ny og velfungerende dagligdag er blevet en realitet.
Under udviklingsprocessen følger Inzpirator løbende op. Det kan f.eks. være ved månedlige opfølgningsmøder, hvor vi sikrer, at nye, gode vaner for samarbejdet er cementerede, og at vi derfor kan begynde at fylde mere på. Imellem vores møder har du og dit team arbejdet med at implementere konkrete forbedringer, og når vi atter mødes, gør vi status: Er det ugentlige morgenmøde f.eks. blevet implementeret, er medarbejderne begyndt at løse egne problemstillinger, er rammerne for det tværfaglige samarbejde forbedret, hvad skal der ske, inden vi mødes igen osv. Ganske som vi tager udgangspunkt i konkrete målsætninger, skal også resultaterne kunne måles. Det kan f.eks. være ved en ny medarbejdertilfredshedsundersøgelse eller opgørelse af sygefravær og vikarforbrug. Måleparametrene er individuelle fra organisation til organisation, og derfor fastlægger vi både konkrete mål og parametre sammen med dig.

Vil du vide mere?

(+45) 51 24 07 86

Giv os et kald! Vi vil gerne tale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe værdi

info@inzpirator.dk

Send os en henvendelse via e-mail, vi besvare alle henvendelser løbende

Få mig til toppen